EvanjelickýJoel1,6

Joel 1:6

Lebo k mojej krajine pri­tiahol národ, moc­ný a bez počtu; má zuby ako lev a tesáky ako levica.


Verš v kontexte

5 Pre­buďte sa, opil­ci, a plačte! Kvíľte, všet­ci pijani vína, nad muštom, bo vám je odňatý od úst. 6 Lebo k mojej krajine pri­tiahol národ, moc­ný a bez počtu; má zuby ako lev a tesáky ako levica. 7 Môj vinič zmenil na púšť a nalomil moje figov­níky, olúpal ich a za­hodil, ich ratoles­ti zbeleli.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo prišiel národ hore na moju zem, moc­ný, a niet mu počtu; jeho zuby sú zubami ľva, a má črenové zuby ľvice.

Evanjelický

6 Lebo k mojej krajine pri­tiahol národ, moc­ný a bez počtu; má zuby ako lev a tesáky ako levica.

Ekumenický

6 Veď k mojej krajine pri­tiahol národ, moc­ný a bez počtu. Má zuby ako lev a tesáky ako levica.

Bible21

6 Do mé země to­tiž vpa­dl lid­mo­cný a nesčetný, se zu­by, jako mají šelmy, se lví­mi tesáky.