EvanjelickýJób9,21

Jób 9:21

Som ne­vin­ný, ne­starám sa o svoju dušu, po­hŕdam svojím životom.


Verš v kontexte

20 Ak som aj v práve, vlast­né ús­ta ma ob­vinia, ak som aj ne­vin­ný, On ma vy­hlási za vin­ného. 21 Som ne­vin­ný, ne­starám sa o svoju dušu, po­hŕdam svojím životom. 22 Pre­to si mys­lím: Všet­ko jed­no, ne­vin­nému i vin­nému On strojí koniec.

späť na Jób, 9

Príbuzné preklady Roháček

21 Jest­li aj som bez­úhon­ný, ne­znám svojej duše; opo­vr­hujem svojím životom.

Evanjelický

21 Som ne­vin­ný, ne­starám sa o svoju dušu, po­hŕdam svojím životom.

Ekumenický

21 Som bez­úhon­ný! O dušu mi nej­de! Život sa mi protiví.

Bible21

21 Jsem bez­úhonný, co ale na tom záleží – už se mi ne­chce žít!