EvanjelickýJeremiáš4,30

Jeremiáš 4:30

Ale ty, spus­tošená, čo chceš robiť, že sa ob­liekaš do pur­puru, že sa pri­zdobuješ zlatým skvos­tom, že si zväčšuješ oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš, milen­ci tebou po­hŕdajú, siahajú ti na život.


Verš v kontexte

29 Pred hr­motom jazd­cov a luko­strel­cov uteká celé mes­to; vchádzajú do húštin a vy­stupujú na bralá. Všet­ky mes­tá sú opus­tené a ni­kto nebýva v nich. 30 Ale ty, spus­tošená, čo chceš robiť, že sa ob­liekaš do pur­puru, že sa pri­zdobuješ zlatým skvos­tom, že si zväčšuješ oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš, milen­ci tebou po­hŕdajú, siahajú ti na život. 31 Lebo počujem akoby krik rodičky, úz­kost­ný nárek akoby pr­vorodičky, krik dcéry Si­on, ktorá vzdychá, zalamuje rukami: Beda mi, omd­lievam pred vrah­mi.

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

30 A ty, d­céro Jeruzalema, spustošená, čo urobíš? Keď sa oblečieš v čer­vec, dvakrát far­bený, keď sa oz­dobíš zlatou oz­dobou, keď nafar­bíš svoje oči líčid­lom: nadar­mo sa ok­rášliš, po­hŕd­nu tebou t­voji milenci, budú hľadať tvoju dušu.

Evanjelický

30 Ale ty, spus­tošená, čo chceš robiť, že sa ob­liekaš do pur­puru, že sa pri­zdobuješ zlatým skvos­tom, že si zväčšuješ oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš, milen­ci tebou po­hŕdajú, siahajú ti na život.

Ekumenický

30 Čo chceš robiť, ty, spus­tošená, že sa ob­liekaš do pur­puru, zdobíš sa zlatým šper­kom a zvýrazňuješ si oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš! Tvoji milen­ci tebou opo­vr­hujú, číhajú ti na život.

Bible21

30 Co si však, ne­božačko, počneš ty? Vezmeš si šar­la­tové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řa­senkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví mi­len­ci te­bou pohrdají, chystají se tě za­vraž­dit!