EvanjelickýIzaiáš59,18

Izaiáš 59:18

Od­platí cel­kom podľa skut­kov: svojim protiv­níkom hnevom a svojim ne­priateľom od­platou; aj os­trovom dá od­platu.


Verš v kontexte

17 Ob­liekol si spravod­livosť ako pan­cier a pril­bu spásy na hlavu, za­odial sa rúchom po­msty ako šatom a pri­kryl sa roz­horčením sťa plášťom. 18 Od­platí cel­kom podľa skut­kov: svojim protiv­níkom hnevom a svojim ne­priateľom od­platou; aj os­trovom dá od­platu. 19 Po­tom sa budú báť mena Hos­podinov­ho od západu a Jeho slávy od východu sln­ka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hos­podinov po­háňa.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

18 Podľa zá­sluh, podľa zá­sluh odplatí prch­livosťou svojim protiv­níkom, od­platu svojim ne­priateľom, aj ostrovom za­platí to, čo za­slúžily.

Evanjelický

18 Od­platí cel­kom podľa skut­kov: svojim protiv­níkom hnevom a svojim ne­priateľom od­platou; aj os­trovom dá od­platu.

Ekumenický

18 Od­platí im podľa skut­kov, hnevom svojim ne­priateľom a han­bou svojim protiv­níkom. Aj os­trovom od­platí za ich skut­ky.

Bible21

18 Jak si za­s­luhují, tak jim odplatí, hněv má pro pro­tivníky, odpla­tu pro soky;i os­t­rovům odplatí, jak si za­s­louží.