EvanjelickýIzaiáš57,3

Izaiáš 57:3

Vy však pri­stúp­te sem, synovia čarodej­nice, plemeno cudzoložníka a ne­vies­t­ky!


Verš v kontexte

2 ale dôj­de po­koja. Od­počívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou ces­tou. 3 Vy však pri­stúp­te sem, synovia čarodej­nice, plemeno cudzoložníka a ne­vies­t­ky! 4 Z koho si robíte po­smech, proti komu rozt­várate ús­ta, vy­plazujete jazyk? Nie ste vy vierolom­né deti a plemeno klamu?

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale vy pri­stúp­te sem, synovia veštice, semeno cudzoložníka a tej, k­torá smilní.

Evanjelický

3 Vy však pri­stúp­te sem, synovia čarodej­nice, plemeno cudzoložníka a ne­vies­t­ky!

Ekumenický

3 Pri­stúp­te sem, vy synovia čarodej­nice, po­tom­stvo cudzoložnice a ne­vies­t­ky!

Bible21

3 Teď ale přistup­te, vy synové čarodějky, vy plémě ne­věrníka a ne­věstky!