EvanjelickýIzaiáš54,13

Izaiáš 54:13

Všet­ci, ktorí ťa budujú, budú po­učení Hos­podinom, a hoj­ný bude po­koj tvojich synov.


Verš v kontexte

12 Rubínom ob­ložím tvoje cim­buria, tvoje brány kar­bun­kulom a celé tvoje územie vzác­nymi kameňmi. 13 Všet­ci, ktorí ťa budujú, budú po­učení Hos­podinom, a hoj­ný bude po­koj tvojich synov. 14 Budeš upev­nená spásou, vzdialená budeš ú­tlaku, lebo sa ne­musíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe ne­prib­líži.

späť na Izaiáš, 54

Príbuzné preklady Roháček

13 A všet­ci tvoji synovia budú učení od Hospodina a hoj­nosť po­koja budú mať tvoji synovia.

Evanjelický

13 Všet­ci, ktorí ťa budujú, budú po­učení Hos­podinom, a hoj­ný bude po­koj tvojich synov.

Ekumenický

13 Všet­ci tvoji po­tom­kovia budú učeník­mi Hos­podina a budú žiť vo veľkom po­koji.

Bible21

13 Všech­ny tvé dě­ti bu­dou Hos­po­di­novi učedníci, budou za­koušet pokoj a blahobyt.