EvanjelickýIzaiáš51,14

Izaiáš 51:14

Sput­naný sa čo­skoro uvoľní, ne­pad­ne mŕt­vy do jamy a nebude mu chýbať chlieb.


Verš v kontexte

13 Za­búdaš na Hos­podina, ktorý ťa utvoril, ktorý rozo­strel nebesá, založil zem? Ty sa ustavične v každom čase chveješ pred hnevom sužovateľa, keď za­mýšľa hubiť? Ale kde je hnev sužovateľa? 14 Sput­naný sa čo­skoro uvoľní, ne­pad­ne mŕt­vy do jamy a nebude mu chýbať chlieb. 15 Ale ja som Hos­podin, tvoj Boh, ktorý víri more tak, že hučia jeho vl­ny; Hos­podin moc­nos­tí je Jeho meno.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

14 Zo­hnutý zajatý bude rých­le roz­pútaný a nezom­rie súc hodený do jamy ani nebude mať nedos­tat­ku svoj­ho chleba.

Evanjelický

14 Sput­naný sa čo­skoro uvoľní, ne­pad­ne mŕt­vy do jamy a nebude mu chýbať chlieb.

Ekumenický

14 Spútaný sa náh­le oslobodí, nezom­rie v jame a nebude mu chýbať chlieb.

Bible21

14 Za­ja­tec bude brzy propuštěn;v té jámě to­tiž neumře, chléb mu už scházet ne­bu­de.