EvanjelickýIzaiáš45,7

Izaiáš 45:7

Ja for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hos­podin, ktorý to všet­ko robí.


Verš v kontexte

6 Aby po­znali od východu sln­ka i od jeho západu, že ok­rem mňa nieto ni­koho. Ja som Hos­podin, a nieto viac ni­koho! 7 Ja for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hos­podin, ktorý to všet­ko robí. 8 Rosu daj­te nebesá zhora a ob­laky nech lejú spravod­livosť! Nech sa ot­vorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravod­livosť; ja, Hos­podin, som to stvoril.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

7 ja, ktorý for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím po­koj a tvorím zlo, ja Hos­podin činím to všet­ko!

Evanjelický

7 Ja for­mujem svet­lo a tvorím tmu, pôsobím blaho a tvorím biedu; ja som Hos­podin, ktorý to všet­ko robí.

Ekumenický

7 Utváram svet­lo a tvorím tmu. Pôsobím blaho a tvorím biedu. Ja, Hos­podin, to všet­ko tvorím.

Bible21

7 Já for­mu­ji svět­lo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hos­po­din to všech­no působím.