EvanjelickýIzaiáš45,17

Izaiáš 45:17

Iz­rael bude za­chránený Hos­podinom, večnou spásou. Ne­vyj­de na han­bu ani na po­smech na večné veky.


Verš v kontexte

16 Na han­bu a po­smech vy­j­dú všet­ci, s po­tupou odídu tvor­covia modiel. 17 Iz­rael bude za­chránený Hos­podinom, večnou spásou. Ne­vyj­de na han­bu ani na po­smech na večné veky. 18 Tak­to vraví Hos­podin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvár­nil zem a ustanovil ju, On ju založil; - ne­stvoril ju na to, aby os­tala pus­tou, ale pri­pravil ju na bývanie: Ja som Hos­podin, a nieto iného.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale Izrael bude spasený Hos­podinom spasením vekov; nebudete sa han­biť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku.

Evanjelický

17 Iz­rael bude za­chránený Hos­podinom, večnou spásou. Ne­vyj­de na han­bu ani na po­smech na večné veky.

Ekumenický

17 Hos­podin spasí Iz­rael večnou spásou. Nezahan­bíte sa, nebudete po­tupení na večné veky.

Bible21

17 Iz­rae­le však Hos­po­din za­chránívěčným spasením. Nebudete za­hanbeni ani po­tu­peniuž nikdy, navěky!