EvanjelickýIzaiáš45,10

Izaiáš 45:10

Beda tomu, kto vraví ot­covi: Čo plodíš? alebo žene: Čo rodíš?


Verš v kontexte

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvor­com, hoci je črepom medzi hlinenými črep­mi! Či po­vie hlina hr­nčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo ne­má cenu? 10 Beda tomu, kto vraví ot­covi: Čo plodíš? alebo žene: Čo rodíš? 11 Tak­to vraví Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho Tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete roz­kazovať?

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

10 Beda tomu, kto hovorí ot­covi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš?

Evanjelický

10 Beda tomu, kto vraví ot­covi: Čo plodíš? alebo žene: Čo rodíš?

Ekumenický

10 Beda tomu, kto po­vie ot­covi: Načo plodíš? a žene: Načo rodíš?

Bible21

10 Běda to­mu, kdo říká ot­ci: „Cos to zplodil?“ A ženě: „­Na cos mě­la bolesti?“