EvanjelickýIzaiáš40,15

Izaiáš 40:15

Hľa, národy sú sťa kvap­ka z ved­ra, treba ich po­kladať za prášok na vážkach. Hľa, os­trovy za­vážia sťa zrn­ko pies­ku,


Verš v kontexte

14 Radil sa s nie­kým, kto by Ho školil a učil pravej ces­te, kto by Ho učil ces­te po­znania a pri­vádzal Ho na chod­ník roz­um­nos­ti? 15 Hľa, národy sú sťa kvap­ka z ved­ra, treba ich po­kladať za prášok na vážkach. Hľa, os­trovy za­vážia sťa zrn­ko pies­ku, 16 Libanon ne­stačí na oheň a jeho zverina ne­stačí na zápaly.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

15 Hľa, národy jako kvap­ka z ved­ra a po­važovaní sú za toľko jako prach na vážkach: hľa, os­trovy zdvih­ne jako prášok!

Evanjelický

15 Hľa, národy sú sťa kvap­ka z ved­ra, treba ich po­kladať za prášok na vážkach. Hľa, os­trovy za­vážia sťa zrn­ko pies­ku,

Ekumenický

15 Hľa, národy sú sťa kvap­ka z vedra, po­kladajú sa za prášok na vážkach. Hľa, os­trovy za­vážia ako zrn­ko pies­ku,

Bible21

15 Hle, náro­dy jsou jako kapka do vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá os­t­rovy jako prach.