EvanjelickýIzaiáš21,15

Izaiáš 21:15

lebo utiek­li pred mečmi, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred krutosťou voj­ny!


Verš v kontexte

14 Smäd­nému v ús­trety prines­te vodu, obyvatelia krajiny Témá, utečen­cov pri­vítaj­te chlebom, 15 lebo utiek­li pred mečmi, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred krutosťou voj­ny! 16 Lebo tak­to mi po­vedal Pán: Ešte rok, ako sú roky náden­níka, a skončí sa sláva Kédáru.

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo budú utekať pred mečami, pred vy­taseným mečom, pred na­tia­hnutým lučišťom, pred tiažou boja.

Evanjelický

15 lebo utiek­li pred mečmi, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred krutosťou voj­ny!

Ekumenický

15 veď ušli pred mečom, pred vy­taseným mečom, pred na­pnutým lukom a pred zápalom boja.

Bible21

15 Pr­chají pře­ce před mečem, před ta­seným mečem, před na­pjatým lukem, před ukrutným bo­jem!