EvanjelickýIzaiáš21,1

Izaiáš 21:1

Výrok o prímor­skej púšti. Ako sa vích­rice valia po Negebe, pri­chádza to z púšte, z hroz­nej krajiny.


Verš v kontexte

1 Výrok o prímor­skej púšti. Ako sa vích­rice valia po Negebe, pri­chádza to z púšte, z hroz­nej krajiny. 2 Tvr­dé videnie mi bolo oznámené: Lupič lúpi, zhub­ca hubí! Elám, vy­stúp! Méd­sko, ob­liehaj! Za­stavím všet­ko vzdychanie. 3 Pre­to sú moje bed­rá pl­né boles­ti, za­chvacujú ma kŕče ako kŕče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmätený som videním.

späť na Izaiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 Bremä púšte mora, Babylona. Jako pre­chádzavajú vích­rice na juhu, tak prij­de od púšte, zo strašnej zeme.

Evanjelický

1 Výrok o prímor­skej púšti. Ako sa vích­rice valia po Negebe, pri­chádza to z púšte, z hroz­nej krajiny.

Ekumenický

1 Výrok o prímorskej pu­statine: Ako sa vích­rice ženú po Negeve, tak to príde z pustatiny, z obávanej krajiny.

Bible21

1 Or­tel nad Pusti­nou u moře: Jako se na jihu pro­hání vichřice, útočník při­jde z pouště, ze země straš­livé.