EvanjelickýIzaiáš19,7

Izaiáš 19:7

Čis­tiny pri Níle, pri ús­tí Nílu, a všet­ko, čo je ob­siate pri Níle, uschne, bude za­viate, a už ho nebude.


Verš v kontexte

6 Za­páchať budú rieky, v Egyp­te po­kles­nú a vy­schnú níl­ske ramená, vošky na­pad­nú tr­sť a šašinu. 7 Čis­tiny pri Níle, pri ús­tí Nílu, a všet­ko, čo je ob­siate pri Níle, uschne, bude za­viate, a už ho nebude. 8 Vzdychať, trúch­liť budú rybári i všet­ci, ktorí hádžu udice do Nílu, a omd­lievať budú tí, čo pre­stierajú siete na hladine vôd.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 Tráv­niky pop­ri veľtoku, pri ús­tí veľtoku i každá siatina pop­ri veľtoku uschne, bude od­viata, a nebude jej.

Evanjelický

7 Čis­tiny pri Níle, pri ús­tí Nílu, a všet­ko, čo je ob­siate pri Níle, uschne, bude za­viate, a už ho nebude.

Ekumenický

7 Pri Níle aj pri ús­tí Nílu budú pus­té mies­ta, všetok porast Nílu uschne, zmiz­ne, viac ho nebude.

Bible21

7 ze­leň podél Nilu i při ústí, uschne vše za­seté v nil­ském okolí, bude to od­váto a ne­zůstane nic.