EvanjelickýIzaiáš18,7

Izaiáš 18:7

V tom čase ľud uras­tený a lesk­lý, ľud široko-ďaleko obávaný, národ veľkej sily a dobyvačnos­ti, ktorého krajinu bráz­dia rieky, prinesie dar Hos­podinovi moc­nos­tí na vrch Si­on, kde pre­býva meno Hos­podina moc­nos­tí.


Verš v kontexte

5 Lebo ešte pred žat­vou, keď po­odk­vit­ne kvet a zrejúcim hroz­nom bude strapec, od­reže úpon­ky vinár­skymi nožmi a buj­né ratoles­ti od­trh­ne, od­stráni. 6 Ponechajú ich dravým hor­ským vtákom a poľným zvieratám. Letovať budú na ňom dravé vtáky a pre­zimuje na ňom všet­ka poľná zver. 7 V tom čase ľud uras­tený a lesk­lý, ľud široko-ďaleko obávaný, národ veľkej sily a dobyvačnos­ti, ktorého krajinu bráz­dia rieky, prinesie dar Hos­podinovi moc­nos­tí na vrch Si­on, kde pre­býva meno Hos­podina moc­nos­tí.

späť na Izaiáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 V tom čase bude donesený dar Hos­podinovi Zá­stupov od vytiahnutého ľudu uhladeného, od ľudu, strašného vždycky, od­kedy len je, a tak až doteraz, od národa rôznych zákonov a ktorý všet­ko šliape, ktorého zem pop­rerezávaly rieky, donesený bude na mies­to mena Hos­podina Zá­stupov, na vrch Si­on.

Evanjelický

7 V tom čase ľud uras­tený a lesk­lý, ľud široko-ďaleko obávaný, národ veľkej sily a dobyvačnos­ti, ktorého krajinu bráz­dia rieky, prinesie dar Hos­podinovi moc­nos­tí na vrch Si­on, kde pre­býva meno Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

7 V tom čase uras­tený národ s hladkou kožou, ľud, ktorého sa široko-ďaleko obávajú, národ bľabotajúci a dobyvačný, ktorého krajinu bráz­dia rieky, prinesie Hos­podinovi zá­stupov dar na mies­to, kde pre­býva meno Hos­podina zá­stupov, na vrch Si­on.

Bible21

7 V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid ši­roko dale­ko budící děs, panovačný národ po­divné řeči ze země protkané ře­ka­mi při­ne­se Hos­po­di­nu zástupů dary na horu Si­on, na místo, kde pře­bývá jméno Hos­po­di­na zástupů.