EvanjelickýIzaiáš10,31

Izaiáš 10:31

Mad­méná je na úteku, obyvatelia Gébímu bežia.


Verš v kontexte

30 Krič hlas­no, dcéra Gal­lím; načúvaj, Lajša, od­povedz jej, Anatót! 31 Mad­méná je na úteku, obyvatelia Gébímu bežia. 32 Ešte dnes sa za­staví v Nóbe, zaženie sa rukou proti vr­chu dcéry Si­on, proti pahor­ku Jeruzalema.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

31 Mad­mena sa dá na útek; obyvatelia Gebima budú ratovať a utekať.

Evanjelický

31 Mad­méná je na úteku, obyvatelia Gébímu bežia.

Ekumenický

31 Mad­mena uteká, obyvatelia Gebimu unikajú do bez­pečia.

Bible21

31 Madme­na se rozutekla, obyvatelé Ge­bi­mu skry­li se.