EvanjelickýIzaiáš10,2

Izaiáš 10:2

aby od­tís­kali slabých od súdu a oberali o právo bied­nych môj­ho ľudu; aby vdovy moh­li byť ich korisťou a aby olúpili siroty.


Verš v kontexte

1 Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce pred­pisy pred­pisujú, 2 aby od­tís­kali slabých od súdu a oberali o právo bied­nych môj­ho ľudu; aby vdovy moh­li byť ich korisťou a aby olúpili siroty. 3 Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o po­moc a kde nechávate svoje bohat­stvo?

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 aby od­tis­li núdz­nych od súdu a olúpili súd chudob­ných môj­ho ľudu; aby boly vdovy ich korisťou, a siroty plienia.

Evanjelický

2 aby od­tís­kali slabých od súdu a oberali o právo bied­nych môj­ho ľudu; aby vdovy moh­li byť ich korisťou a aby olúpili siroty.

Ekumenický

2 aby úbožiakom odo­preli prí­stup k súdu a bied­nych môj­ho ľudu ob­rali o právo, aby sa vdovy stali ich korisťou a moh­li olúpiť siroty.

Bible21

2 aby ovlivni­li sou­dy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly je­jich kořistí, aby okráda­li si­ro­tky!