Evanjelický1. Mojžišova27,44

1. Mojžišova 27:44

Genesis

Zo­staň pri ňom nejaký čas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata,


Verš v kontexte

43 Teraz ma syn môj, počúvaj: Po­ber sa a uteč k môj­mu bratovi Lábánovi do Cháránu. 44 Zo­staň pri ňom nejaký čas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata, 45 kým sa ne­od­vráti hnev tvoj­ho brata od teba a kým nezabud­ne, čo si mu vy­konal. Po­tom si ťa dám od­tiaľ do­viesť. Prečo by som mala prísť o vás oboch v jeden deň?

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

44 A budeš bývať u neho nejaký čas, do­kiaľ sa ne­od­vráti prchlivosť tvoj­ho brata.

Evanjelický

44 Zo­staň pri ňom nejaký čas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata,

Ekumenický

44 Načas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata, zo­staň uňho.

Bible21

44 Po­buď něja­kou chví­li u něj, než po­mi­ne zuřivost tvého bra­t­ra,