Evanjelický1. Mojžišova27,25

1. Mojžišova 27:25

Genesis

Nato po­vedal: Podaj mi, nech sa najem z úlov­ku svoj­ho syna, aby som ťa požeh­nal. Nato mu podal a on jedol; priniesol mu aj víno a on sa na­pil.


Verš v kontexte

24 a po­vedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten od­vetil: Áno, som. 25 Nato po­vedal: Podaj mi, nech sa najem z úlov­ku svoj­ho syna, aby som ťa požeh­nal. Nato mu podal a on jedol; priniesol mu aj víno a on sa na­pil. 26 Po­tom mu otec Izák po­vedal: Pri­stúp, syn môj, a boz­kaj ma.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

25 Vtedy po­vedal: Podaj mi, aby som jedol z lovu svoj­ho syna, aby ťa potom požehnala moja duša. A podal mu, a jedol. A doniesol mu aj vína, a pil.

Evanjelický

25 Nato po­vedal: Podaj mi, nech sa najem z úlov­ku svoj­ho syna, aby som ťa požeh­nal. Nato mu podal a on jedol; priniesol mu aj víno a on sa na­pil.

Ekumenický

25 Na to mu Izák po­vedal: Podaj mi, nech si zajem z úlovku svoj­ho syna, aby som ťa požeh­nal. Podal mu ho teda a on jedol; podal mu aj víno a on sa na­pil.

Bible21

25 Teh­dy mu ře­kl: „­Po­dej mi, ať se najím z úlovku svého sy­na, abych ti s chutí požehnal.“ A tak mu podal pokrm a on jedl; při­ne­sl mu také víno a on pil.