Evanjelický1. Mojžišova27,2

1. Mojžišova 27:2

Genesis

Vtedy mu po­vedal: Aj­hľa, som starý a ne­viem, v ktorý deň umriem.


Verš v kontexte

1 Keď Izák zo­starel a oči mu na­toľko zo­slab­li, že ne­videl, za­volal si staršieho syna Ézava a po­vedal mu: Syn môj! Ten mu od­vetil: Tu som. 2 Vtedy mu po­vedal: Aj­hľa, som starý a ne­viem, v ktorý deň umriem. 3 Vez­mi teraz svoje náčinie - tulec i luk - a vy­j­di na pole, ulov mi zver

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

2 A riekol: Nože hľa, som starý; ne­viem dňa svojej smr­ti.

Evanjelický

2 Vtedy mu po­vedal: Aj­hľa, som starý a ne­viem, v ktorý deň umriem.

Ekumenický

2 Nato pre­hovoril: Po­zri, som starý a ne­viem, kedy môžem zo­mrieť.

Bible21

2 Teh­dy mu ře­kl: „Po­hleď, jsem starý a ne­vím, kdy umřu.