Evanjelický1. Mojžišova22,10

1. Mojžišova 22:10

Genesis

Keď Ab­rahám vy­strel ruku a vzal nôž, aby za­rezal syna,


Verš v kontexte

9 Keď však došli na mies­to, o ktorom mu po­vedal Hos­podin, Ab­rahám tam po­stavil ol­tár, na­u­kladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na ol­tár na­vrch dreva. 10 Keď Ab­rahám vy­strel ruku a vzal nôž, aby za­rezal syna, 11 za­volal na neho z neba an­jel Hos­podinov: Ab­rahám, Ab­rahám! A ten od­povedal: Tu som.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 A Ab­rahám vy­strel svoju ruku a vzal nôž, aby za­bil svoj­ho syna.

Evanjelický

10 Keď Ab­rahám vy­strel ruku a vzal nôž, aby za­rezal syna,

Ekumenický

10 Ab­rahám vy­strel ruku, vzal nôž, aby za­bil svoj­ho syna.

Bible21

10 Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podří­zl.