EvanjelickýEzdráš8,6

Ezdráš 8:6

zo synov Adínových Ebed, syn Jónátánov, a s ním päťdesiat mužov;


Verš v kontexte

5 zo synov Za­ttúových Šekan­ja, syn Jachazíélov, a s ním tri­sto mužov; 6 zo synov Adínových Ebed, syn Jónátánov, a s ním päťdesiat mužov; 7 zo synov Élámových Ješajá, syn Atal­jov, a s ním sedem­desiat mužov;

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

6 Zo synov Adínových Ébed, syn Jonatánov, a s ním päťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

6 zo synov Adínových Ebed, syn Jónátánov, a s ním päťdesiat mužov;

Ekumenický

6 Z Adínových synov: Jonatánov syn Ebed a s ním päťdesiat mužov.

Bible21

6 ze synů Adi­nových: Ebed, syn Jo­na­tanův, a s ním 50 mužů;