Evanjelický2. Mojžišova6,24

2. Mojžišova 6:24

Exodus

Synovia Kórachovi: Asír, El­kána a Abiásáf; to sú čeľade Kórachov­cov.


Verš v kontexte

23 Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, ses­tru Machšónovu; tá mu porodila Nádába, Abíhúa, Eleázára a Itámára. 24 Synovia Kórachovi: Asír, El­kána a Abiásáf; to sú čeľade Kórachov­cov. 25 Áronov syn Eleázár si vzal za ženu jed­nu z dcér Pútíélových, tá mu porodila Pín­chása. To sú hlavy rodov Lévíj­cov podľa svojich čeľadí.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 A synovia Kórachovi: As­sír, El­kána a Abiazaf. To sú čeľade Kórachov­cov.

Evanjelický

24 Synovia Kórachovi: Asír, El­kána a Abiásáf; to sú čeľade Kórachov­cov.

Ekumenický

24 Synovia Kóracha: As­sír, El­kána a Abiásaf. To sú rody Kóracha.

Bible21

24 Synové Ko­rachovi: Asir, Elká­na a Abi­a­saf – to jsou ko­rachov­ské ro­di­ny.