Evanjelický2. Mojžišova3,14

2. Mojžišova 3:14

Exodus

Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak po­vedz Iz­rael­com: Po­slal ma k vám SOM.


Verš v kontexte

13 I po­vedal Mojžiš Bohu: Ak pôj­dem k Iz­rael­com a po­viem im: Boh vašich ot­cov ma po­slal k vám, a oni sa ma opýtajú: Aké je jeho meno? Čo im po­viem? 14 Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak po­vedz Iz­rael­com: Po­slal ma k vám SOM. 15 Boh ešte riekol Mojžišovi: Tak­to po­vedz Iz­rael­com: Hos­podin, Boh vašich ot­cov, Boh Ab­rahámov, Boh Izákov, Boh Jákobov ma po­slal k vám. Toto je moje meno naveky a tak­to ma budú spomínať z po­kolenia na po­kolenie.

späť na 2. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Tak­to po­vieš synom Iz­raelovým: SOM ma po­slal k vám.

Evanjelický

14 Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak po­vedz Iz­rael­com: Po­slal ma k vám SOM.

Ekumenický

14 Boh po­vedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som; a do­dal: Iz­raelitom po­vieš: „Ja som“ ma po­slal k vám.

Bible21

14 Teh­dy Bůh Mo­jžíšovi ře­kl: „Jsem, který jsem.“ A do­dal: „Tak­to pro­mluvíš k synům Iz­rae­le: ‚Po­slal mě k vám Jsem.‘“