Evanjelický2. Mojžišova1,20

2. Mojžišova 1:20

Exodus

Boh však dob­re činil pôrod­ným babám; ľud sa rozm­nožil a veľmi zo­sil­nel.


Verš v kontexte

19 Pôrod­né baby od­povedali faraónovi: Heb­rej­ské ženy nie sú ako egypt­ské, sú života­schop­nejšie; porodia skôr, ako príde k ním pôrod­ná baba. 20 Boh však dob­re činil pôrod­ným babám; ľud sa rozm­nožil a veľmi zo­sil­nel. 21 Pre­tože sa pôrod­né baby báli Boha, dal im po­tom­stvo.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A Bôh učinil dob­re babám, a ľud sa množil a moc­neli veľmi.

Evanjelický

20 Boh však dob­re činil pôrod­ným babám; ľud sa rozm­nožil a veľmi zo­sil­nel.

Ekumenický

20 Boh pre­ukazoval babiciam dob­ro­denie, ľud sa ďalej množil a veľmi mohut­nel.

Bible21

20 Bůh pak ty po­rodní bá­by odměnil a lid se množil a vel­mi se roz­máhal.