EvanjelickýEfezským1,17

Efezským 1:17

aby Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, dal vám Ducha múd­ros­ti a zjavenia v po­znávaní Jeho


Verš v kontexte

16 ne­pres­távam ďakovať za vás a roz­pomínať sa na vás v mod­lit­bách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, dal vám Ducha múd­ros­ti a zjavenia v po­znávaní Jeho 18 a osvietil oči vášho srd­ca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On po­voláva, čo je to za bohat­stvo Jeho sláv­neho dedičs­tva, ktoré je pre svätých ,

späť na Efezským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 žeby Bôh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múd­ros­ti a zjavenia pravým po­znaním jeho,

Evanjelický

17 aby Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, dal vám Ducha múd­ros­ti a zjavenia v po­znávaní Jeho

Ekumenický

17 aby vám Boh nášho Pána Ježiša Kris­ta, Otec slávy, keď ho po­znávate, dal Ducha múd­ros­ti a zjavenia,

Bible21

17 Kéž vám Bůh naše­ho Pá­na Ježíše Krista, Otec slávy, dá du­cha moud­rosti a zje­vení, abys­te ho zna­li.