Evanjelický5. Mojžišova22,9

5. Mojžišova 22:9

Deuteronomium

Ne­ob­sievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všet­ko semeno, ktoré si vy­sial, i úroda vinice ne­prepad­li svätyni.


Verš v kontexte

8 Keď si po­stavíš nový dom, urob ohradu na nás­treší, aby si ne­uvalil na seba vinu za krv vo svojom dome, keby nie­kto spadol od­tiaľ. 9 Ne­ob­sievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všet­ko semeno, ktoré si vy­sial, i úroda vinice ne­prepad­li svätyni. 10 Neor spoločne na volovi i oslovi!

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­poseješ svojej vinice rôz­nym semenom, aby si ne­pos­vätil ná­pl­ne semena, ktoré si vy­sial, a úrody vinice.

Evanjelický

9 Ne­ob­sievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všet­ko semeno, ktoré si vy­sial, i úroda vinice ne­prepad­li svätyni.

Ekumenický

9 Ne­saď do svojej vinice iný druh rast­liny, aby celá úroda ne­prepad­la svätyni: vy­siate semeno i úroda vinice.

Bible21

9 Ne­o­sívej svou vi­nici dalším druhem se­mene. Ji­nak to vše pro­padne sva­ty­ni – jak úroda toho se­mene, tak plo­dy vi­nice.