Evanjelický5. Mojžišova22,10

5. Mojžišova 22:10

Deuteronomium

Neor spoločne na volovi i oslovi!


Verš v kontexte

9 Ne­ob­sievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všet­ko semeno, ktoré si vy­sial, i úroda vinice ne­prepad­li svätyni. 10 Neor spoločne na volovi i oslovi! 11 Ne­odievaj sa rúchom zhotoveným z miešaného pradiva: z vlny a z ľanu.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

10 Nebudeš orať spolu na volovi a na oslovi.

Evanjelický

10 Neor spoločne na volovi i oslovi!

Ekumenický

10 Neor spoločným záp­rahom vola s oslom.

Bible21

10 Ne­o­rej vo­lem a os­lem za­přažený­mi spo­lu.