Evanjelický5. Mojžišova18,9

5. Mojžišova 18:9

Deuteronomium

Keď voj­deš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ne­uč sa konať podľa ohav­nos­tí tamojších národov.


Verš v kontexte

8 Nech užívajú rov­naký podiel bez ohľadu na­to, čo ktorý predal z ot­cov­ského majet­ku. 9 Keď voj­deš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ne­uč sa konať podľa ohav­nos­tí tamojších národov. 10 Nech sa nenáj­de u teba taký, čo by syna alebo dcéru pre­vádzal ohňom, ani veštec, ani vy­kladač znamení, ani hádač, ani čarodej­ník,

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 Keď voj­deš do zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohav­nos­tí tých národov.

Evanjelický

9 Keď voj­deš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ne­uč sa konať podľa ohav­nos­tí tamojších národov.

Ekumenický

9 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ne­na­podobňuj ohav­nos­ti miest­nych národov.

Bible21

9 Až ve­jdeš do země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává, ne­uč se jednat pod­le ohavných způsobů oněch národů.