Evanjelický5. Mojžišova18,7

5. Mojžišova 18:7

Deuteronomium

smie konať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako všet­ci jeho bratia, levíti, ktorí tam stoja v službe pred Hos­podinom.


Verš v kontexte

6 A keď príde Lévíjec z nie­ktorého tvoj­ho mes­ta, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde žije, keď príde s veľkou žiadosťou svojej duše k mies­tu, ktoré si vy­volí Hos­podin, 7 smie konať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako všet­ci jeho bratia, levíti, ktorí tam stoja v službe pred Hos­podinom. 8 Nech užívajú rov­naký podiel bez ohľadu na­to, čo ktorý predal z ot­cov­ského majet­ku.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 bude svätos­lúžiť v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ktoríkoľvek iní jeho bratia, Leviti, ktorí tam stoja pred Hos­podinom.

Evanjelický

7 smie konať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako všet­ci jeho bratia, levíti, ktorí tam stoja v službe pred Hos­podinom.

Ekumenický

7 smie vy­konávať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako os­tat­ní jeho bratia leviti, ktorí tam slúžia Hos­podinovi.

Bible21

7 Bude sloužit ve jménu Hos­po­di­na, svého Bo­ha, tak jako jeho ostatní bratři levi­té, kteří tam sto­jí před Hos­po­di­nem.