Evanjelický5. Mojžišova18,6

5. Mojžišova 18:6

Deuteronomium

A keď príde Lévíjec z nie­ktorého tvoj­ho mes­ta, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde žije, keď príde s veľkou žiadosťou svojej duše k mies­tu, ktoré si vy­volí Hos­podin,


Verš v kontexte

5 Lebo jeho si vy­volil Hos­podin, tvoj Boh, zo všet­kých tvojich kmeňov, aby stál v službe mena Hos­podinov­ho, on i jeho synovia po všet­ky dni. 6 A keď príde Lévíjec z nie­ktorého tvoj­ho mes­ta, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde žije, keď príde s veľkou žiadosťou svojej duše k mies­tu, ktoré si vy­volí Hos­podin, 7 smie konať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako všet­ci jeho bratia, levíti, ktorí tam stoja v službe pred Hos­podinom.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď prij­de Levita z nie­ktorej z tvojich brán, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde po­hos­tíni, a prij­de s celou žiadosťou svojej duše na mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin,

Evanjelický

6 A keď príde Lévíjec z nie­ktorého tvoj­ho mes­ta, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde žije, keď príde s veľkou žiadosťou svojej duše k mies­tu, ktoré si vy­volí Hos­podin,

Ekumenický

6 Ak levita, ktorý býva v niektorom z tvojich miest kdekoľvek v Izraeli, príde s veľkou túžbou na mies­to, ktoré si vy­volí Hos­podin,

Bible21

6 Kterýko­li levi­ta smí ode­jít z tvého měs­ta (ať už byd­lel v Iz­rae­li kde­ko­li) na místo, které vy­vo­lil Hos­po­din. Smí ode­jít, kdyko­li se mu za­chce.