Evanjelický5. Mojžišova12,16

5. Mojžišova 12:16

Deuteronomium

Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu.


Verš v kontexte

15 Avšak kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všet­kých svojich bránach za­bíjať a jesť mäso s požeh­naním Hos­podina, svoj­ho Boha, ktoré ti dá. Nečis­tý i čis­tý smie z toho jesť ako z gazely alebo z jeleňa. 16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu. 17 Vo svojich bránach nebudeš smieť jesť desiatok zo svoj­ho obilia, ani zo svoj­ho muštu ani zo svoj­ho oleja, ani z pr­vorodených svoj­ho dobyt­ka a oviec, ani z nijakých darov, ktoré sľúbiš, ani z dob­rovoľných obetí ani z dávok rukami po­z­dvihovaných.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

16 Len krvi nebudete jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu.

Evanjelický

16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu.

Ekumenický

16 Len krv nejedz­te, ale vy­lej­te ju na zem ako vodu.

Bible21

16 Ne­smí­te však jíst krev – nech ji vy­téci na zem jako vo­du.