Evanjelický5. Mojžišova10,20

5. Mojžišova 10:20

Deuteronomium

Hos­podina, Boha svoj­ho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pri­dŕžaj a na Jeho meno pri­sahaj,


Verš v kontexte

19 Pre­to miluj­te cudzin­ca, veď aj vy ste boli cudzin­cami v Egyp­te. 20 Hos­podina, Boha svoj­ho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pri­dŕžaj a na Jeho meno pri­sahaj, 21 On je tvojou chválou a On je tvojím Bohom, ktorý s tebou urobil veľké a hroz­né veci, ktoré si videl na vlast­né oči.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

20 Hos­podina, svoj­ho Boha, sa budeš báť, jemu budeš slúžiť a jeho sa budeš lás­kou pridŕžať a na jeho meno budeš pri­sahať.

Evanjelický

20 Hos­podina, Boha svoj­ho, sa boj, Jemu slúž, Jeho sa pri­dŕžaj a na Jeho meno pri­sahaj,

Ekumenický

20 Hos­podina, svoj­ho Boha sa boj, jemu slúž, jeho sa pri­dŕžaj a na jeho meno pri­sahaj.

Bible21

20 Hos­po­di­na, svého Bo­ha, cti a jemu služ, k ně­mu se přimkni a v jeho jménu přísahej.