Evanjelický5. Mojžišova1,12

5. Mojžišova 1:12

Deuteronomium

Ako môžem sám znášať vaše bremeno, vašu ťar­chu a vaše spory?!


Verš v kontexte

11 Nech Hos­podin, Boh vašich ot­cov, vás rozm­noží na tisíck­rát toľko, ako vás je, a nech vás požeh­ná, ako vám za­sľúbil! 12 Ako môžem sám znášať vaše bremeno, vašu ťar­chu a vaše spory?! 13 Pri­veďte si múd­rych, roz­um­ných a skúsených mužov z vašich kmeňov. Po­stavím vám ich na čelo.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Akože ponesiem samot­ný vašu ťar­chu, vaše bremä a vašu zvadu?!

Evanjelický

12 Ako môžem sám znášať vaše bremeno, vašu ťar­chu a vaše spory?!

Ekumenický

12 Ako by som mohol sám znášať vaše ťažkos­ti, bremená a spory?!

Bible21

12 Jak bych však mohl sám nést vaše ne­s­náze, vaše bře­me­na a ro­ze­pře?