Evanjelický2. Samuelova18,8

2. Samuelova 18:8

Bit­ka sa rozšírila na celú krajinu, takže v ten deň po­hl­til z ľudu viac les ako meč.


Verš v kontexte

7 Dávidovi služob­níci tam porazili iz­rael­ský ľud; Spôsobili im v ten deň veľkú porážku. Za­hynulo až dvad­saťtisíc mužov. 8 Bit­ka sa rozšírila na celú krajinu, takže v ten deň po­hl­til z ľudu viac les ako meč. 9 Ab­solón sa zrazu ocitol pred Dávidovými služob­ník­mi; išiel na mulici. Keď mulica pod­beh­la pod konáre veľkého duba, za­chytila sa jeho hlava o dub, takže os­tal visieť medzi nebom a zemou. Ale mulica, ktorá bola pod ním, od­beh­la.

späť na 2. Samuelova, 18

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo sa tam rozšírila bit­ka po celej tej krajine, a viacerých z ľudu strávil les, ako bolo tých, ktorých strávil meč toho dňa.

Evanjelický

8 Bit­ka sa rozšírila na celú krajinu, takže v ten deň po­hl­til z ľudu viac les ako meč.

Ekumenický

8 Boj sa rozšíril na celý tamojší kraj. V ten deň po­hl­til les viac ľudí než meč.

Bible21

8 Boj se rozšířil po ce­lém kra­ji a les toho dne po­hl­til více mužů, než ko­lik jich padlo mečem.