Evanjelický2. Samuelova13,11

2. Samuelova 13:11

Keď mu podávala jesť, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, ľah­ni si ku mne, ses­tra moja.


Verš v kontexte

10 Nato Am­nón po­vedal Támár: Prines mi to jed­lo do iz­by, chcel by som ho jesť z tvojej ruky. Támár vzala koláče, ktoré pri­pravila, a zanies­la ich svoj­mu bratovi Am­nónovi do iz­by. 11 Keď mu podávala jesť, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, ľah­ni si ku mne, ses­tra moja. 12 Ona mu od­povedala: Nie, brat môj, nerob mi násilie, lebo tak sa nerobí v Iz­raeli. Ne­páchaj nehaneb­nosť.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, lež so mnou, moja ses­tro!

Evanjelický

11 Keď mu podávala jesť, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, ľah­ni si ku mne, ses­tra moja.

Ekumenický

11 Keď mu však pred­kladala jed­lo, str­hol ju a po­vedal jej: Poď si ku mne ľah­núť, ses­tra moja!

Bible21

11 Když mu je podáva­la, aby se naje­dl, zmo­cnil se jí a za­čal ji pře­mlou­vat: „Po­jď, leh­ni si se mnou, sestřičko.“