Evanjelický2. Kronická31,9

2. Kronická 31:9

Keď sa Chiz­kija vy­pytoval kňazov a levítov na tie hromady,


Verš v kontexte

8 Keď prišli Chiz­kija a hod­nos­tári a videli hromady, dob­rorečili Hos­podinovi a Jeho ľudu, Iz­raelu. 9 Keď sa Chiz­kija vy­pytoval kňazov a levítov na tie hromady, 10 od­povedal mu Azar­ja, hlav­ný z domu Cádókov­ho: Od­kedy začali prinášať dary do domu Hos­podinov­ho, najed­li sme sa do­sýta, ba ešte i veľa zo­stalo. Pre­tože Hos­podin požeh­nal svoj ľud, zo­stalo ešte toto množs­tvo.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

9 A Ezechiáš sa pýtal kňazov a Levitov o tých hromadách.

Evanjelický

9 Keď sa Chiz­kija vy­pytoval kňazov a levítov na tie hromady,

Ekumenický

9 Chiz­kija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb.

Bible21

9 Eze­chiáš se na ty hro­ma­dy vy­ptával kněží a levi­tů.