Evanjelický2. Kronická31,8

2. Kronická 31:8

Keď prišli Chiz­kija a hod­nos­tári a videli hromady, dob­rorečili Hos­podinovi a Jeho ľudu, Iz­raelu.


Verš v kontexte

7 V treťom mesiaci začali za­kladať hromady a v sied­mom ich ukončili. 8 Keď prišli Chiz­kija a hod­nos­tári a videli hromady, dob­rorečili Hos­podinovi a Jeho ľudu, Iz­raelu. 9 Keď sa Chiz­kija vy­pytoval kňazov a levítov na tie hromady,

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď prišli Ezechiáš a kniežatá a videli hromady, dob­rorečili Hos­podinovi i jeho ľudu Iz­raelovi.

Evanjelický

8 Keď prišli Chiz­kija a hod­nos­tári a videli hromady, dob­rorečili Hos­podinovi a Jeho ľudu, Iz­raelu.

Ekumenický

8 Keď prišiel Chiz­kija i hod­nos­tári a uvideli tie hŕby, dob­rorečili Hos­podinovi a jeho ľudu, Iz­raelu.

Bible21

8 Když přišel Eze­chiáš se svý­mi hodnostáři a vi­dě­li ty hro­ma­dy, dob­rořeči­li Hos­po­di­nu i jeho lidu Iz­rae­li.