Evanjelický2. Kronická13,20

2. Kronická 13:20

Járobeám sa už za čias Abiju viac nezotavil; Hos­podin ho ranil, tak že zo­mrel.


Verš v kontexte

19 Abija však prena­sledoval Járobeáma a dobyl nie­ktoré jeho mes­tá: Bétel a jeho osady, Ješámu a jej osady, Ef­rón a jeho osady. 20 Járobeám sa už za čias Abiju viac nezotavil; Hos­podin ho ranil, tak že zo­mrel. 21 Abija zase zmoc­nel. Vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a šest­násť dcér.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

20 Ani sa viacej ne­zmohol Jeroboám za dní Abiášových. Po­tom ho ranil Hos­podin, aj zo­mrel.

Evanjelický

20 Járobeám sa už za čias Abiju viac nezotavil; Hos­podin ho ranil, tak že zo­mrel.

Ekumenický

20 Járobeám sa za čias Abiju už ne­vz­chopil. Po­tom ho Hos­podin ranil tak, že zo­mrel.

Bible21

20 Je­ro­boám se za ce­lou dobu Abiášovy vlá­dy už ne­vzpa­ma­toval. Bůh ho ranil tak, že zemřel.