Evanjelický2. Kronická13,16

2. Kronická 13:16

Iz­rael­ci zutekali pred Júdej­cami a Boh im ich vy­dal do rúk.


Verš v kontexte

15 a jud­skí mužovia spus­tili voj­nový po­krik. Na ich po­krik Boh porazil Járobeáma i celý Iz­rael pred Abijom a Júdej­cami. 16 Iz­rael­ci zutekali pred Júdej­cami a Boh im ich vy­dal do rúk. 17 Abija a jeho ľud im spôsobil veľkú porážku, takže z Iz­raela pad­lo päťs­totisíc vy­braných mužov.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 A synovia Iz­raelovi utekali pred Júdom, a Bôh ich dal do ich ruky.

Evanjelický

16 Iz­rael­ci zutekali pred Júdej­cami a Boh im ich vy­dal do rúk.

Ekumenický

16 Nato sa Iz­raeliti dali na útek pred Júdov­cami a Hos­podin im ich vy­dal do moci.

Bible21

16 Synové Iz­rae­le se dali před Ju­dou na útěk, ale Bůh jim je vy­dal do ru­kou,