Evanjelický2. Korintským12,21

2. Korintským 12:21

aby ma môj Boh ne­ponížil u vás pri mojom opätov­nom príchode, a aby som ne­musel oplakávať mnohých, ktorí pred­tým zhrešili a nekajali sa z toho, čoho sa do­pus­tili: z nečis­toty, smils­tva a bez­uz­dnos­ti.


Verš v kontexte

19 Už dáv­no si mys­líte, že sa bránime pred vami. Pred Bohom v Kris­tovi hovoríme: to všet­ko je, milovaní, na vaše vzdelávanie. 20 Obávam sa totiž, aby som vás, až prídem, nenašiel takých, akých by som nech­cel, a aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého by ste nech­celi; aby nebolo sváru, závis­ti, hnevov, hádok, ohovárania, našep­kávania, pýchy, ne­pokojov; 21 aby ma môj Boh ne­ponížil u vás pri mojom opätov­nom príchode, a aby som ne­musel oplakávať mnohých, ktorí pred­tým zhrešili a nekajali sa z toho, čoho sa do­pus­tili: z nečis­toty, smils­tva a bez­uz­dnos­ti.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

21 Aby ma za­se, keď prij­dem, ne­ponížil u vás môj Bôh, a žalos­til by som nad mnohými z tých, ktorí prv hrešili a ne­urobili po­kánia zo svojej ne­plechy a zo smils­tva a z ne­studatos­ti, ktoré popáchali.

Evanjelický

21 aby ma môj Boh ne­ponížil u vás pri mojom opätov­nom príchode, a aby som ne­musel oplakávať mnohých, ktorí pred­tým zhrešili a nekajali sa z toho, čoho sa do­pus­tili: z nečis­toty, smils­tva a bez­uz­dnos­ti.

Ekumenický

21 Aby ma Boh ne­ponížil pred vami, keď znova prídem, a aby som ne­musel oplakávať mnohých z tých, čo zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smils­tva a bez­uz­dnos­ti, ktorej sa do­pus­tili.

Bible21

21 Bo­jím se, aby mě můj Bůh, až při­jdu, před vá­mi znovu ne­ponížil, kdybych mu­sel truch­lit nad to­lika dřívější­mi hříšníky, kteří neči­ni­li pokání z nečisto­ty, smil­stva a ne­styda­tosti, kte­rou pá­cha­li.