Evanjelický1. Timoteovi1,20

1. Timoteovi 1:20

Z nich sú Hymene­os a Alexan­dros, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.


Verš v kontexte

18 Toto ti pri­kazujem, syn môj Timote­os, na zá­klade predošlých proroc­tiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výbor­ný boj, 19 majúc vieru a dob­ré svedomie, ktoré nie­ktorí za­vr­h­li a stros­kotali vo viere. 20 Z nich sú Hymene­os a Alexan­dros, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 z ktorých je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som vy­dal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.

Evanjelický

20 Z nich sú Hymene­os a Alexan­dros, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa na­učili nerúhať sa.

Ekumenický

20 Medzi nimi je Hymene­us a Alexan­der, ktorých som odo­vzdal satanovi, aby sa od­nau­čili rúhať.

Bible21

20 Mezi nimi je i Hy­menai­os a Ale­xan­dr, které jsem vy­dal sa­tanovi, aby se odnauči­li rouhat.