Evanjelický1. Kronická16,37

1. Kronická 16:37

Ponechal tam pred truh­lou zmluvy Hos­podinovej Ásáfa a jeho bratov, aby ustavične konali pred ňou službu podľa každoden­ného poriad­ku.


Verš v kontexte

36 Požeh­naný buď, Hos­podin, Boh Iz­raela od vekov až naveky! A všetok ľud od­povedal: Amen. A chválil Hos­podina. 37 Ponechal tam pred truh­lou zmluvy Hos­podinovej Ásáfa a jeho bratov, aby ustavične konali pred ňou službu podľa každoden­ného poriad­ku. 38 Óbéd-Edóma a jeho šesťdesiatich ôs­mich bratov, naj­mä však Óbéd-Edóma, syna Jedútúnov­ho, a Chósu určil za vrát­nikov.

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

37 A zanechal tam pred truh­lou sm­luvy Hos­podinovej Azafa a jeho bratov, aby svätos­lúžili pred truh­lou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba;

Evanjelický

37 Ponechal tam pred truh­lou zmluvy Hos­podinovej Ásáfa a jeho bratov, aby ustavične konali pred ňou službu podľa každoden­ného poriad­ku.

Ekumenický

37 Pred ar­chou Hos­podinovej zmluvy ponechal Ásafa a jeho bratov, aby tam ustavične konali službu podľa každoden­ného poriad­ku,

Bible21

37 David pak ne­chal Asafa a jeho bra­t­ry před Tru­hlou Hos­po­di­novy smlou­vy, aby před ní pravi­delně každý den slouži­li pod­le denního roz­vr­hu