Evanjelický1. Kronická1,49

1. Kronická 1:49

Keď zo­mrel Šáúl, stal sa kráľom mies­to neho Baal-Chánán, syn Ach­bórov.


Verš v kontexte

48 Keď zo­mrel Sam­la, stal sa kráľom mies­to neho Šáúl z Rechobótu pri Veľrieke. 49 Keď zo­mrel Šáúl, stal sa kráľom mies­to neho Baal-Chánán, syn Ach­bórov. 50 Keď zo­mrel Baal-Chánán, stal sa kráľom mies­to neho Hadad. Jeho mes­to sa volalo Paí, jeho žena sa volala Mehétabeél, dcéra Mat­rédy, dcéry Mézahábovej.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 A keď zo­mrel Saul, kraľoval mies­to neho Bál-chanán, syn Ach­borov.

Evanjelický

49 Keď zo­mrel Šáúl, stal sa kráľom mies­to neho Baal-Chánán, syn Ach­bórov.

Ekumenický

49 Po Šáulovej smr­ti kraľoval Ak­bórov syn Baál-Chánan.

Bible21

49 Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Ak­borův.