Evanjelický1. Kráľov1,39

1. Kráľov 1:39

Kňaz Cádók vzal roh s olejom zo stán­ku, po­mazal Šalamúna, a keď za­trúbili na roh, všetok ľud zvolal: Nech žije kráľ Šalamún!


Verš v kontexte

38 Kňaz Cádók, prorok Nátan, Benája, syn Jójádov, Keretej­ci a Peletej­ci od­išli, po­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a od­vied­li ho ku Gíchónu. 39 Kňaz Cádók vzal roh s olejom zo stán­ku, po­mazal Šalamúna, a keď za­trúbili na roh, všetok ľud zvolal: Nech žije kráľ Šalamún! 40 A všetok ľud šiel za ním, ľudia pís­kali na píšťalách, veľmi sa radovali, až zem pukala od ich hlasu.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 A Cádok, kňaz, vzal roh na olej zo stánu Božieho, po­mazal Šalamúna, a za­trúbili na trúbu, a riek­li, všetok ľud: Nech žije kráľ Šalamún!

Evanjelický

39 Kňaz Cádók vzal roh s olejom zo stán­ku, po­mazal Šalamúna, a keď za­trúbili na roh, všetok ľud zvolal: Nech žije kráľ Šalamún!

Ekumenický

39 Kňaz Cádok vzal z posvätného stanu roh s olejom a Šalamúna po­mazal. Po­tom za­trúbili a všetok ľud volal: Nech žije kráľ Šalamún!

Bible21

39 Kněz Sádok vzal z Hos­po­di­nova stánku roh s ole­jem a po­mazal Šalo­mou­na. Pak za­trou­bi­li na be­raní roh a všich­ni přítomní zvo­la­li: „Ať ži­je král Šalomoun!“