Evanjelický1. Korintským6,3

1. Korintským 6:3

Či ne­viete, že an­jelov súdiť budeme? Nie veci všed­ného života!


Verš v kontexte

2 A či ne­viete, že svätí budú súdiť svet? A keď vy máte svet súdiť, či nie ste hod­ní súdiť malicher­nos­ti? 3 Či ne­viete, že an­jelov súdiť budeme? Nie veci všed­ného života! 4 Keď máte teda súdy o veci všed­ného života, či si po­sadíte za sud­cov takých, čo ne­majú vážnosť v zbore?

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

3 Či ne­viete, že budeme súdiť an­jelov? A jako po­tom nie veci čas­ného života?!

Evanjelický

3 Či ne­viete, že an­jelov súdiť budeme? Nie veci všed­ného života!

Ekumenický

3 Vari ne­viete, že budeme súdiť an­jelov, o čo viac veci všed­ného života?

Bible21

3 Ne­ví­te, že bu­de­me sou­dit an­děly? Čím spíše běžné životní záleži­tosti!