EkumenickýZjavenie19,4

Zjavenie 19:4

Nato pad­li dvad­siati štyria starší a štyri bytos­ti na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen. Haleluja!


Verš v kontexte

3 A druhý raz volali: Haleluja! Dym z nej vy­stupuje na veky vekov. 4 Nato pad­li dvad­siati štyria starší a štyri bytos­ti na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen. Haleluja! 5 Od trónu za­znel hlas: Chváľte nášho Boha, všet­ci jeho služob­níci, tí, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

4 A pad­li dvad­siati štyria star­ci aj štyri živé bytos­ti a klaňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a po­vedali: Ameň, hal­lelujah!

Evanjelický

4 Nato pad­lo dvad­saťštyri starších a štyri bytos­ti, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja!

Ekumenický

4 Nato pad­li dvad­siati štyria starší a štyri bytos­ti na kolená, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen. Haleluja!

Bible21

4 Těch čtyři­a­dvacet starců a ty čtyři bytosti pad­li a klaně­li se Bohu sedící­mu na trůnu: „Amen! Haleluja!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček