EkumenickýŽidom9,25

Židom 9:25

Ani nie pre­to, aby samého seba viac­krát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou.


Verš v kontexte

24 Veď Kris­tus ne­vošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predob­razom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. 25 Ani nie pre­to, aby samého seba viac­krát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou. 26 Veď ináč by bol musel od založenia sveta tr­pieť mnohok­rát. On sa však zjavil teraz na kon­ci vekov, raz a navždy, aby obetovaním seba zničil hriech.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 Ani nie, aby sa čas­to obetoval, ako čo naj­vyšší kňaz každý rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou,

Evanjelický

25 Ani nie pre­to, aby sa opätov­ne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou kr­vou.

Ekumenický

25 Ani nie pre­to, aby samého seba viac­krát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou.

Bible21

25 Také tam ne­přišel pro­to, aby se obětoval znovu a znovu, jako když ve­lekněz každo­ročně vchází do nej­světější sva­tyně s cizí krví

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček