EkumenickýŽalmy9,6

Žalmy 9:6

Po­kar­hal si po­hanov a za­hubil bez­božníka, ich meno si vy­trel na večné veky.


Verš v kontexte

5 lebo si ob­hájil moje právo a roz­riešil môj spor. Za­sadol si na trón, Sud­ca spravod­livý. (gimel)
6 Po­kar­hal si po­hanov a za­hubil bez­božníka, ich meno si vy­trel na večné veky.
7 Po ne­priateľoch zo­stali navždy len tros­ky, zbúral si ich mes­tá, niet po nich ani pamiat­ky. (hé)

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

6 Ohromil si národy; za­hubil si bez­božníka; za­hladil si ich meno na večné veky.

Evanjelický

6 Kar­hal si po­hanov a bez­božného za­hubil, na večné veky vy­trel si ich meno.

Ekumenický

6 Po­kar­hal si po­hanov a za­hubil bez­božníka, ich meno si vy­trel na večné veky.

Bible21

6 Obořil ses na po­ha­ny, niče­my zničil jsi, jejich jméno smazals navž­dy, navěky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček