EkumenickýŽalmy89,48

Žalmy 89:48

Roz­pomeň sa, aký je ľud­ský vek! Akých po­minuteľných si stvoril všet­kých ľudí!


Verš v kontexte

47 Do­kedy ešte, Hos­podin? Budeš sa skrývať naveky? Bude tvoj hnev blčať ako oheň?
48 Roz­pomeň sa, aký je ľud­ský vek! Akých po­minuteľných si stvoril všet­kých ľudí!
49 Kto kedy žil tak, že ne­uz­rel sm­rť a za­chránil si dušu z moci ríše mŕt­vych? — Sela —

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

48 Roz­pomeň sa na mňa! Lebo veď čože je ľud­ský vek? ! Na ktorú már­nosť si stvoril všet­kých synov človeka?

Evanjelický

48 Roz­pomeň sa, čo je ľud­ský vek, na akú már­nosť stvoril si všet­kých ľudí!

Ekumenický

48 Roz­pomeň sa, aký je ľud­ský vek! Akých po­minuteľných si stvoril všet­kých ľudí!

Bible21

48 Jak krátký je můj život – vzpo­meň si! K jaké marnosti lid­stvo stvořil jsi?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček